XXX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti

Zpět na seznam kongresů Galerie
Sympozium Novartis
Číst
27.05.2022

Jak zvládnout péči o narůstající počet pacientů s CHSS?

Problematika srdečního selhání (CHSS) patřila mezi nejdiskutovanější témata letošního XXX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS), který se od 8. do 10 května konal prezenčně v Brně. Jak společně zvládnout přibývající počet nemocných s CHSS v kardiologické ambulanci, řešili lékaři také v rámci odborného sympozia podpořeného společností Novartis.

Jak být neustále up-to-date v online době

Vzdělávací zdroje na internetu, zahraniční stáže, téměř neomezené možnosti odborné diskuze s kolegy ze zahraničí. Možnosti odborného rozvoje jsou velké, jen si dobře vybrat. „Nabídek je mnoho a člověk je z toho někdy až zmatený,“ říká o limitech online vzdělávání MUDr. Michal Pazderník, Ph.D. FESC, zástupce přednosty Kliniky kardiologie IKEM pro výuku a zakladatel PragueICU a spoluzakladatel Nadačního fondu České srdce.

Číst
24.05.2022
Zhlédnout
17.05.2022

Současnost a budoucnost hypolipidemické léčby v ČR

Bude moderní hypolipidemická léčba směřovat mimo centra? A je v současnosti dostupnost léčby inhibitory PCSK9 uspokojivá?

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,
předseda České asociace preventivní kardiologie, předseda České společnosti pro aterosklerózu

Dokážeme v praxi dostát požadavkům na moderní léčbu srdečního selhání?

12. května proběhne v rámci kongresu ČKS blok České asociace ambulantních kardiologů, který se bude zabývat kontroverzemi guidelines ESC pro srdeční selhání z loňského roku. Bude to koncipováno jako střet teorie s praxí. Kde to podle vás skřípe, pane doktore?…

MUDr. Jiří Veselý,
Edumed s.r.o. Broumov

Blok České asociace ambulantních kardiologů
Zhlédnout
17.05.2022
Akutní kardiologie
Zhlédnout
17.05.2022

Simulační medicína umožnuje bezpečný trénink i těch situací, které se je jinak bezpečně trénovat nedají

Během sekce věnované novým možnostem vzdělávání proběhla i praktická prezentace tréninku s využitím simulační medicíny.

MUDr. Mikuláš Mlček, MUDr. Barbora Kološová, Martin Šulc, MUDr. Anna Valeriánová
Simulační centrum 1. LF UK

Směřování moderní léčby dyslipidemií mimo centra je přirozený vývoj

Mají lékaři rezervy v ovlivnění kardiovaskulárního rizika? Pokud ano, kde? Nicméně i prevence je spojena s moderní terapií, která se v oblasti dyslipidemií nyní dynamicky rozvíjí…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,
předseda České asociace preventivní kardiologie, předseda České společnosti pro aterosklerózu

Sympozium Sanofi-aventis
Zhlédnout
13.05.2022
Blok České asociace preventivní kardiologie
Zhlédnout
13.05.2022

Co (ne)čekat od spolupráce s centrem sportovní kardiologie?

Co všechno v sobě zahrnuje pojem kardiorehabilitace? U jakých pacientů a proč je vhodné provádět zátěžové testy? Jak mix pohybové aktivity je vhodný u pacientů-kardiaků? Tedy jaký poměr vytrvalostního a odporového nebo silového tréninku? …

Doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Pohled neurologa na spolupráci s kardiology a možná převratná česká studie na tomto poli

Na kardiologickém sjezdu byl blíže představen koncept mezioborové spolupráce, kterému se říká kardioneurologie. Mluvila jsem o tom již s panem prof. P. Widimským, podle něhož je to věc relativně nová a velmi potřebná…

Doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.

Zhlédnout
13.05.2022
Zhlédnout
13.05.2022

Pozvánka na Šobrův den 2022

Milovníky preventivní kardiologie či lipidologie můžeme tady z kongresu ČKS v Brně pozvat na Šobrův den, který pořádá Česká společnost pro aterosklerózu 8. června v Praze. Vy nám určitě můžete říct, na co se mohou návštěvníci těšit.

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,
předseda České asociace preventivní kardiologie, předseda České společnosti pro aterosklerózu

Jak mohou virtuální realita a 3D tisk pomoci operatérovi u strukturálních vad

V úvodní prezentaci reálných výkonů váš tým demonstroval zákrok u pacienta s komplexní mitrální vadou a zavedeným stimulátorem, u něhož jste využili systém Tendyne. Při orientaci jste si pomohli i virtuální realitou. Co tato metoda v praxi přináší? Ve vašem centru už téměř rutinně používáte u složitých strukturálních vad 3D tisk. V čem to operatérům pomáhá?

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Třinec–Podlesí

Intervenční kardiologie
Zhlédnout
13.05.2022

Co vás na letošním kongresu ČKS zaujalo nejvíce? Jak jste si kongres užili?

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., II. Interní klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně | prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, Ph.D. Klinika kardiologie IKEM | prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D Kardiologická klinika FN a LF UK Plzeň | MUDr. Zorjan Jojko předseda Sdružení ambulantních specialistů | MUDr. Jan Hugo šéfredaktor nakladatelství Maxdorf

Anketa
Zhlédnout
13.05.2022
Nové knihy
Zhlédnout
13.05.2022

Preventivní medicína se dočkala třetího vydání

Loni spatřila světlo světa kniha Preventivní medicína (vyd. Maxdorf), jejímž jste spoluautorem. Můžete nám ji přiblížit? Jakým lékařským specializacím je kniha především určena? Myslíte si, že se za kardiologickou oblast podařilo zpracovat problematiku komplexně?

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,
předseda České asociace preventivní kardiologie, předseda České společnosti pro aterosklerózu

Preventivní kardiologie
Zhlédnout
13.05.2022

Co přinášejí nové tabulky SCORE

Nová evropská doporučení pro kardiovaskulární prevenci jsou rozsáhlý, a ne úplně dokonale přehledný dokument. Jedna ze změn, které přinášejí, se týká tabulek SCORE. V čem tato modifikace spočívá? U kterého pacienta by měl být tento orientační výpočet rizika proveden?

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN

U inklisiranu se nám v praxi ověřují data získaná z klinických studií

Inklisiran v klinické praxi zatím funguje v režimu vzorků, dostávají jej tak první pacienti. Co jsme zatím od lékařů slyšela, z velké části ještě neproběhly kontroly lipidogramů po první dávce, takže se jen předpokládá, jak by léčba mohla účinkovat. Jste na tom u vás v centru stejně?

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,
předseda České asociace preventivní kardiologie, předseda České společnosti pro aterosklerózu

Sympozium Novartis
Zhlédnout
13.05.2022

Problematika křehkého pacienta propojuje medicínu

Česká internistická společnost si jako téma svého programového bloku zvolila problematiku křehkého pacienta z mnoho úhlů pohledu. Proč tato volba? Jaký je největší dluh, který české zdravotnictví má vůči této vulnerabilní populaci pacientů?

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
předseda České internistické společnosti ČLS JEP

Zhlédnout
13.05.2022
Sympozium Novartis
Zhlédnout
13.05.2022

Pět procent za deset let

Česká kardiologická společnost loni vyhlásila záměr snížit v následujících deseti letech KV mortalitu v České republice o pět procent. Jaký je Vás názor na tuto snahu a jak budete na tomto cíli participovat?

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,
předseda České asociace preventivní kardiologie, předseda České společnosti pro aterosklerózu

Je čas na nový koncept hodnocení změn pravé komory u srdečního selhání?

Ve svém příspěvku jste se zabýval novým přístupem k hodnocení změn pravé komory u nemocných se srdečním selháním. Jakým způsobem byste tedy aktualizoval způsob monitorace pravé komory?

MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Srdeční selhání
Zhlédnout
13.05.2022
Preventivní kardiologie
Zhlédnout
12.05.2022

Seniory do 75 let máme léčit statiny úplně stejně jako mladší pacienty

V rámci bloku věnovanému křehkým pacientům jste se věnovala léčbě dyslipidémie. Jaká jsou specifika hypolipidemické terapie u těchto nemocných? Kde vy při léčbě seniorů vidíte hranici mezi terapeutickým nihilismem na straně jedné a zbytečnou léčbou, která pacienty jen zatěžuje, na straně druhé?

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie II. Interní klinika FN Plzeň

Prevalence neléčené dyslipidémie v primární prevenci je stále vysoká

Co se na základě vašich longitudinálních průřezových studií dá říci o prevalenci dyslipidémie v primární prevenci v České republice?

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN

Sympozium Sanofi-aventis
Zhlédnout
13.05.2022
Číst
12.05.2022

Předseda Council on Stroke prof. Kováč: Zapojení kardiologů do intervenční léčby CMP dává smysl

Péče o nemocné v riziku ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) a o ty, které iCMP postihne, stojí na pomezí mezi neurologií, kardiologií a vnitřním lékařstvím. Kardiologů se tradičně týká hlavně primární a sekundární prevence antikoagulační léčbou u nemocných s fibrilací síní (FiS)…

Dyslipidémie v těhotenství ovlivňuje další osud ženy

Co se dnes ví o dopadu dyslipidémie v těhotenství na kardiovaskulární prognózu pacientky? Jak by měly být tyto ženy sledovány?

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN

Preventivní kardiologie
Zhlédnout
13.05.2022
Sympozium Novartis
Zhlédnout
13.05.2022

První zkušenosti s lékovou skupinou siranů

Měl jste možnost si jako jeden z prvních lékařů vyzkoušet novou lékovou skupinu hypolipidemik. S jakým výsledkem? Jaká byla tato vaše bezprostřední uživatelská zkušenost?Kdo je podle vás ideální pacient pro tuto léčbu?

MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Jak ovlivnit obstrukční spánkovou apnoe (a proč je důležité se o to snažit)

Obstrukční spánková apnoe je dnes jednoznačně potvrzena jako silný rizikový faktor kardiovaskulární mortality. Jde přitom o velmi častou a poddiagnostikovou poruchu. Mohl byste shrnout, jaké jsou současné možnosti jejího ovlivnění?

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN a LF MU Brno

Zhlédnout
12.05.2022
Intervenční kardiologie
Zhlédnout
12.05.2022

Jak v intervenční kardiologii přistupovat k nemocným s vysokým rizikem krvácení

Mohl byste shrnou aktuální principy přístupu k nemocným ve vysokém riziku krvácení, kteří podstupují intervenční výkon?

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace akutní kardiologie

Je reálné výrazně snížit kardiovaskulární úmrtnost?

Česká kardiologická společnosti si dala za cíl snížit kardiovaskulární úmrtnost v České republice o pět procent za deset let. Je tento cíl splnitelný nebo je příliš ambiciózní?

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
předseda České internistické společnosti ČLS JEP

Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
13.05.2022
Srdeční selhání
Zhlédnout
12.05.2022

Nemocní se srdečním selháním až příliš často bloudí po systému

Jak by v České republice měla být organizována péče o pacienty se srdeční selháním, abychom se blížili požadavkům evropských guidelines?

prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

První zkušenosti se siRNA

Jste jedním s z prvních kliniků, kteří měli příležitost ve své praxi pracovat s novou lékovou skupinou hypolipidemik siRNA, tzv. sirany. Jaké jsou tyto vaše první zkušenosti?

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie II. Interní klinika FN Plzeň

Sympozium Novartis
Zhlédnout
12.05.2022
Ocenění ČKS
Zhlédnout
12.05.2022

Kardiologie mi přináší úžasnou spolupráci s inspirativními kolegy

Na sjezdu ČKS jste obdržel čestné členství České kardiologické společnosti. Kdy jste v souvislosti s kardiologií zažíval čistě pozitivní emoce? Kdy vám kardiologie dělala jednoznačně radost?

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. Interní klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně

Epidemie COVID-19 na péči o nemocné s poruchami spánku dopadla poměrně výrazně

Na sjezdu jste prezentoval mimo jiné data o tom, jak epidemie COVID-19 dopadla na spánkovou medicínu. Mohl byste tento efekt alespoň v hrubých rysech popsat?

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN a LF MU Brno

Zhlédnout
12.05.2022
Arytmologie
Zhlédnout
12.05.2022

Elektroporace zcela zásadně posunula ablační léčbu fibrilace síní

Nástup ablace s využitím pulsního pole, tzv. elektroporace, významně mění intervenční léčbu některých arytmií. Jak byste vymezil současnou pozici této metody?

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.,
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Co na sjezd přivezla plzeňská kardiologická klinika

Mohl byste shrnout prezentace, se kterými na sjezdu vystoupili kolegové z vašeho centra? Na sekci věnované základům intenzivní péče o kardiologicky nemocné jste se zaměřil na inotropika a vazopresory. Co by o těchto základních lécích měl vědět každý lékař už během první služby na JIP (a často třeba neví)?

prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D
Kardiologická klinika FN a LF UK Plzeň

Zhlédnout
12.05.2022
Intervenční kardiologie
Zhlédnout
12.05.2022

Kde dnes je a kam směřuje TAVI?

Transkatetrová náhrada aortální chlopně se stala etablovanou metodou léčby pacientů s aortální stenózou. Mohl byste popsat nejnovější trendy v této oblasti intervenční kardiologie? Kam se TAVI vyvíjí?

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace akutní kardiologie

Terapii srdečního selhání posouvá nástup gliflozinů a vericiguátu

Problematika srdečního selhání patří mezi rychle se vyvíjející oblasti kardiologie. Mohl byste zmínit alespoň některé z těchto pozitivních změn?

prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Sympozium Boehringer Ingelheim
Zhlédnout
12.05.2022
Mladí kardiologové
Zhlédnout
12.05.2022

Co je nutné vědět ke kardiologické atestaci o ECHO

Význam echokardiografie stále stoupá. Co lékařům v přípravě dělá při jejím ovládnutí nejčastější problémy? Je podle vás prostor, který je po formální stránce pro ECHO v přípravě mladých kardiologů vymezen, dostatečný?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.,
předseda České kardiologické společnosti

Obezita bude hlavní faktor, který potáhne prevalenci srdečního selhání

Souběh srdečního selhání a obezity je velmi častý. Jak tato dvě onemocnění spolu souvisejí? Existuje zde něco jako J křivka, kdy na jednu stranu mají horší prognózu obézní pacienti a na druhé straně pak ti s výrazně nízkým BMI?…

prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Srdeční selhání
Zhlédnout
12.05.2022
Srdeční selhání
Zhlédnout
12.05.2022

Úskalí diagnostiky srdečního selhání

V souvislosti se srdečním selháním se intenzivně hovoří o nových terapeutických možnostech, diagnostické aspekty jsou poněkud upozadněny. Co je tedy nového v diagnostice tohoto onemocnění? Jaké jsou podle vás nejvýznamnější změny v terapii srdečního selhání?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.,
předseda České kardiologické společnosti

Kam se za deset let posunul koncept leadless stimulace

Před deseti byl na vašem pracovišti poprvé na světě implantován leadless stimulátor. Tehdy šlo o jednodutinový systém Nanostim. Jak se za tu dobu tento koncept vyvíjel a jaké je jeho postavení dnes?

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.,
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Arytmologie
Zhlédnout
12.05.2022
Arytmologie
Zhlédnout
11.05.2022

Stimulace převodního systému bude brzy metodou volby

V rámci jednoho z bloků České asociace pro srdeční rytmus proběhla diskuse o tom, zda stimulace převodního systému bude v dohledné době metodou volby pro (téměř) všechny nemocné. Vám připadlo hájit stanovisko, že tomu tak je. Jaké jsou tedy výhody této metody?

doc. MUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Jak léčit srdeční selhání v těhotenství

Těhotné ženy představují sice malou, ale specifickou skupinu nemocných se srdečním selháním. Mohl byste shrnout hlavní zásady jejich léčby? Do terapie srdečního selhání rychle nastupuje léková skupina gliflozinů, jsou již k dispozici data o jejím využití u těhotných?

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny LF MU

Kardiovaskulární farmakoterapie
Zhlédnout
11.05.2022
Sympozium Boehringer Ingelheim
Zhlédnout
11.05.2022

Prolongovaná antikoagulace – v jakých situacích?

V jakých klinických situacích se volí prodloužené podávání antikoagulanční léčby a jsou tu nějaké nejasnosti či kontroverze?

Doc. MUDr. Debora Karetová
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Zásady i kontroverze monitorace hemodynamiky u pacientů v intenzivní péči

Co je nového v oblasti monitorace hemodynamiky u pacientů v intenzivní péči? Jsou v této oblasti nějaké kontroverze?

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Oddělení akutní kardiologie Nemocnice Na Homolce, Praha

Blok České asociace akutní kardiologie
Zhlédnout
11.05.2022
Hot Lines
Zhlédnout
11.05.2022

Studie PARADISE-IM

Na jakou klinickou otázku odpovídala studie PARADISE-MI se sacubitril/valsartanem? Jaký je podle vás její dopad do klinické praxe?

prof. MUDr. Jindřich Vítovec, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny LF MU

Co bylo vaší motivací, proč jste začali pátrat po klinických doporučených postupech pro telemedicínu v ošetřovatelství?

K čemu jsou takové standardy v praxi potřeba? Po rozsáhlé literární review jste identifikovali jeden solidní doporučený postup od Světové zdravotnické organizace WHO. Čemu se věnuje?…

Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie LF MUNI.

Zhlédnout
11.05.2022
Sympozium Boehringer Ingelheim
Zhlédnout
11.05.2022

Antikoagulační léčba u atypických pacientů

Kdo je považován za atypického pacienta a jak se přistupuje k jeho léčbě? Jak se u tohoto pacienta doporučuje postupovat? Proč by měl kardiolog znát tuto problematiku a kdy by měl spolupracovat s angiologem?

Doc. MUDr. Debora Karetová
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Farmakologická prevence náhlé smrti u srdečního selhání

„Proč vlastně mluvit v souvislosti s rizikem náhlé srdeční smrti o ‚práškách‘, když máme defibrilátory? Za prvé ne všichni pacienti se srdečním selháním jsou indikováni k implantaci defibrilátoru. Za druhé pokud jsou indikováni a mají implantovaný defibrilátor, je nepochybně naším společným přáním, aby měli co nejméně výbojů. A za třetí všechny léky, které ovlivňují náhlou smrt u chronického srdečního selhání, mají zároveň řadu dalších příznivých efektů na prognózu.“

Kardiovaskulární prevence
Číst
11.05.2022
Srdeční selhání
Zhlédnout
11.05.2022

Akutní srdeční selhání ve světle posledních guidelines ESC

Co nového přinesla loňská doporučení ESC do léčby akutního srdečního selhání?

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Oddělení akutní kardiologie Nemocnice Na Homolce, Praha

Nefarmakologická prevence náhlé srdeční smrti

I když současná komplexní farmakoterapie chronického srdečního selhání vedla ke snížení výskytu náhlé srdeční smrti (NSS), stále zůstává část pacientů, u nichž k závažné arytmii dojde. V těchto případech je indikována implantace kardioverteru defibrilátoru (ICD) – buď po prodělané arytmické příhodě, nebo u rizikových jedinců. Podle guidelines ESC 2021 je základním indikačním kritériem přítomnost dysfunkce levé komory s ejekční frakcí ≤ 35 %. Silnější důkazy jsou pro ischemické kardiomyopatie (I, A), u těch neischemických se ale indikace ICD díky recentním výsledkům již také posunula do vyšší třídy doporučení (IIa, A).

Srdeční selhání
Číst
11.05.2022
Kardioneurologie
Zhlédnout
10.05.2022

V Council on Stroke ESC je výrazná česká stopa

Jste předsedou Council on Stroke Evropské kardiologické společnosti, tedy platformy, která se zabývá problematikou na pomezí kardiologie a neurologie. Mohl byste tuto strukturu blíže představit? Zmínil jste problematiku intervenční léčby iktů. Kdy by se jí měl ujmout kardiolog? To v České republice bylo poněkud kontroverzní téma…

prof. MUDr. Jan Kováč
Hospitals of Leicester, NHS, Velká Británie
Předseda Council on Stroke ESC

Co se stále nedaří v léčbě dyslipidemií po infarktu myokardu?

Je podle Vás třeba stále připomínat důležitost a zásady léčby dyslipidemie u pacientů v sekundární prevenci, po prodělaném infarktu myokardu?

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Oddělení akutní kardiologie Nemocnice Na Homolce, Praha

Sympozium Sanofi-aventis
Zhlédnout
11.05.2022
Zhlédnout
10.05.2022

Největší zájem je o překlady evropských guidelines

Jak z pozice vedoucího redaktora hodnotíte kondici, ve které se nachází časopis Cor et Vasa? Medicínské informace stárnou čím dál rychleji, tomu čelí nejen vydavatelé knih, ale nyní i časopisů. Jak bojujete s časem vy?

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
vedoucí redaktor časopisu Cor et Vasa

V organizaci ECMO center chceme jít střední cestou

V Londýně právě skončil kongres evropské společnosti pro mimotělní podporu oběhu EuroELSO. Jak byste jako předseda této organizace kongres hodnotil? Co jsou hlavní témata, o kterých se zde hovořilo? Jak si v mezinárodním kontextu stojí české ECMO týmy?

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
předseda EuroELSO

Zhlédnout
10.05.2022
Kardiovaskulární prevence
Číst
10.05.2022

Potenciál zlepšit KV prevenci je mimo jiné v úhradách a digitalizaci

V bloku České asociace preventivní kardiologie přednesl prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA, předseda organizačního výboru XXX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti a vedoucí Národního telemedicínského centra přednášku na téma Digitální medicína pro zlepšení výsledků KV prevence. „Kardiovaskulární prevence není v praxi prováděna ideálně, to je známo…

Jak na deprescribing u křehkého seniora

„Optimalizace farmakoterapie je esenciální součástí péče o starší, polymorbidní a křehké pacienty, u kterých bychom se měli snažit identifikovat a vysadit nevhodné či neúčelné léky,“ konstatoval prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., přednosta Interní a kardiologické kliniky LF UO a FN Ostrava, v přednáškovém bloku České internistické společnosti ČLS JEP.

Kardiovaskulární prevence
Číst
10.05.2022
Nové knihy
Zhlédnout
10.05.2022

Monitorace hemodynamiky – knižní zpracování na trhu zatím chybělo

Loni jste s kolektivem autorů vydal u nakladatelství Maxdorf knihu s názvem Neinvazivní a invazivní monitorace hemodynamiky. Jaké důležité kapitoly zpracovává?

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.,
Oddělení akutní kardiologie Nemocnice Na Homolce, Praha

Zlepšení automatické diagnostiky EKG umělou inteligencí pomocí multi-task učení

Ing. Jakub Hejč z Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA (ICRC FNUSA) mezi volnými sděleními techniků prezentoval práci svého týmu na modelu se strojovým učením s využitím hlubokých neuronových sítí.  Jeho přednáška nesla název Směrem k interpretabilní automatické diagnostice poruch srdečního rytmu pomocí hlubokých neuronálních modelů a multi-task učení…

Číst
10.05.2022
Číst
10.05.2022

Zkušenosti a rady mladých kardiologů (2)

Mladí kardiologové prezentovali své zkušenosti v krátkých sděleních na odpolední sekci s názvem Akutní stavy ve službě na standardním oddělení aneb Na co být připraven do prvních služeb na kardiologickém oddělení. Podělili se i o zkušenosti, jak zvládat poruchu vědomí a arytmickou bouři.

Korekce dyslipidemie u pacientů s renálním selháním

Jaká jsou aktuální doporučení pro léčbu dyslipidemie u pacientů se selháním ledvin?

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
IKEM Praha

Blok České společnosti pro aterosklerózu
Zhlédnout
10.05.2022
Číst
10.05.2022

Trombóza u onkologických pacientů aneb specifika antikoagulační léčby

„Onkologický pacient s tromboembolií vyžaduje ještě individuálnější přístup k antikoagulační terapii než pacient běžný. Musíme brát v úvahu nejen to, co víme o účinnosti a bezpečnosti zamýšleného antikoagulancia, ale také o typu a lokalizaci malignity, přítomnosti metastáz v mozku, komorbiditách, riziku lékových interakcí a preferencích nemocného,“ uvedla v přednáškovém bloku České angiologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D., z II. interní kliniky LF UK a FN Plzeň.

Kde jsou rezervy v možnostech ovlivnění kardiovaskulární mortality?

Který nástroj kardiovaskulární prevence je podle Vás v České republice nedostatečně využitý? Který z rizikových faktorů bychom mohli více ovlivnit a neděláme to?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
předseda České kardiologické společnosti

Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
10.05.2022
Zhlédnout
10.05.2022

Jak blokovat metabolické cesty ke vzniku srdečního selhání?

Jednou z nejčastějších komplikací hypertenze je srdeční selhání. Jak mu lze předcházet ovlivněním metabolických cest? jaká antihypertenziva preferujete v tomto kontextu? Zdůrazňujete také koncept stárnutí tepen a tepennou tuhost. Proč by měla být sledována?

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
IKEM Praha

Extendovaná antikoagulační léčba VTE

Přednáška doc. MUDr. Debory Karetové, CSc., z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze, prezentovaná v bloku připraveném Českou angiologickou společností ČLS JEP, shrnula v kostce celou širokou problematiku délky antikoagulační léčby žilní tromboembolické nemoci (VTE) a plicní embolie (PE).

Číst
10.05.2022
Kardiovaskulární prevence
Zhlédnout
10.05.2022

Pozitivní trendy kardiovaskulární prevence COVID-19 zbrzdil

Česká kardiologická společnost si stanovila cíl snížit kardiovaskulární úmrtnost o pět procent za deset let. Do jaké míry se to daří? Velká část opatření, která by mohla směřovat k redukci kardiovaskulární mortality, je mimo dosah ČKS. Co byste potřebovali, aby pro naplnění tohoto cíle udělali ostatní hráči?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.,
předseda České kardiologické společnosti

Diabetik a syndrom geriatrické křehkosti

Syndrom geriatrické křehkosti je podle definice publikované v r. 2008 Z. Kalvachem „věkově podmíněný pokles potenciálu zdraví (zdatnosti, odolnosti a adaptability organismu) s kumulací funkčně závažných deficitů a změn, zvláště pak mentálních (apatie), pohybových (hypomobilita, instabilita, sarkopenie) a nutričních (anorexie, hubnutí).“

Kardiovaskulární prevence
Číst
10.05.2022
Sympozium Novartis
Zhlédnout
10.05.2022

Co mým pacientům vzal inklisiran?

Čekala bych spíš, že řeknete, co Vašim pacientům dal inklisiran… Jak to tedy je? Inklisiran se zatím používá v režimu vzorků. Kolik pacientů jím takto léčíte? Kdy u nich provedete první kontrolu lipidogramu po léčbě? Podle jakých kriterií jste vybíral pacienty pro léčbu inklisiranem?

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
IKEM Praha

Kardioneurologie je důležitá, věnujme se jí

Co přesně znamená koncept kardioneurologie a proč je tato mezioborová spolupráce důležitá? Je český systém připraven na úzkou a specifickou spolupráci kardiologů a neurologů? Takovou velkou oblastí je vyhledávání fibrilací síní u pacientů po ischemických iktech…

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Zhlédnout
10.05.2022
Zhlédnout
10.05.2022

Jak a proč odlišit čerstvou a starší trombózu končetinových žil?

Proč je důležité odlišit u pacientů čerstvou a starší končetinou trombózu a jakými diagnostickými prostředky je to možné? Jak se tedy liší starší trombóza od čerstvé? Jak se potom liší léčebný postup z pohledu antikoagulace?

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
IKEM Praha

První služby mladých kardiologů

Mladí kardiologové prezentovali své zkušenosti v krátkých sděleních na odpolední sekci s názvem Akutní stavy ve službě na standardním oddělení aneb Na co být připraven do prvních služeb na kardiologickém oddělení.

Mladí kardiologové
Číst
10.05.2022
Preventivní kardiologie
Číst
10.05.2022

Kardiogenetika se dynamicky rozvíjí

S přednáškou Kardiogenetika pro praxi vystoupil na panelu České asociace preventivní kardiologie doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. z FN Brno a LF MU. Od 90. let, kdy se oblast kardiogenetiky začala formovat, je nyní k nepoznání. Tehdy se začaly nacházet první varianty genů, které mají souvislost s kardiovaskulárními chorobami.

Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění

Nedávno v nakladatelství Maxdorf vyšla rozsáhlá publikace Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění. Mohl byste popsat, do bylo cílem jejího autorského kolektivu? Jak dlouho podle vás informace v knize obsažené zůstanou aktuální?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.,
předseda České kardiologické společnosti

Nové knihy
Zhlédnout
09.05.2022
Zhlédnout
09.05.2022

Czech society of cardiology awards Vaclav Libensky Golden Medal recipient

How would you describe your cooperation with Czech Society of Cardiology? Can you name the examples of the common projects?

Virend Somers, MD, Ph.D.
Alice Sheets Marriott Professor

Víte, jak odlišit čerstvou a starší trombózu končetinových žil?

„Umět rozpoznat akutní a chronickou hlubokou žilní trombózu má ohromný význam pro léčbu pacienta i jeho bezpečnost. Ze všech možných diagnostických modalit bych v tomto případě vyzdvihl ultrazvuk,“ konstatoval prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy Centra experimentální medicíny IKEM, Praha, v bloku České angiologické společnosti ČLS JEP věnovanému novinkám v diagnostice a léčbě žilní tromboembolické nemoci.

Číst
09.05.2022
Sekce Česká asociace preventivní kardiologie věnována pohybu
Číst
09.05.2022

Bez pohybu to nepůjde

V průběhu druhého dne XXX. Výročního sjezdu ČKS byla v rámci sekce Česká asociace preventivní kardiologie věnována pozornost pohybu u kardiologických pacientů. Přednášející se zaměřili především na problematiku preskripce pohybu u pacientů s ICHS, CHSS a u pacientů užívajících betablokátory.

Knihy žijí vlastním životem – i ty odborné

Přes dvacet let vedete medicínskou redakci nakladatelství Grada. S tak obrovskou zkušeností můžete říci, co vše se musí protnout, aby kniha měla úspěch? Medicínské informace stárnou čím dál rychleji. Jak při vydávání knih bojujete s časem? Co byl nejsložitější projekt, na kterém jste se podílel?

MUDr. Miroslav Lomíček
šéfredaktor odborné medicínské redakce vydavatelství Grada

Zhlédnout
09.05.2022
Arytmologie
Číst
09.05.2022

Digitalizace v arytmologii je předpoklad udržitelnosti péče

„Trend je jednoznačně posunout se od krátkodobé monitorace ke kontinuálnímu monitoringu v řádu týdnů až let,“ uvedl svou přednášku „Digitální technologie v přístrojové terapii jsou významným pokrokem v bezpečnosti a efektivitě terapie“ prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA, předseda organizačního výboru XXX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti a vedoucí Národního telemedicínského centra. Přednáška zazněla na sympoziu společnosti Biotronik.

Jak jde čas s evropskými guidelines pro srdeční selhání

Aktuální guidelines ESC pro srdeční selhání vyšla již téměř před rokem. S tím časovým odstupem, jak byste popsala největší změny, které tento dokument přinesl? Na jaké poznatky budou podle vás muset reagovat příští evropská guidelines pro srdeční selhání?

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
I. Interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny

Srdeční selhání
Zhlédnout
09.05.2022
Nové knihy
Zhlédnout
09.05.2022

Baví mě hledat, odkud vycházíme

V nakladatelství Maxdorf jste vydal knihu o historii kardiologie. Proč jste svou energii investoval zrovna tímto směrem? Ve své knize popisujete příběhy stovek osobností spojených s vývojem kardiologie. Která z nich je váš hrdina?

doc. MUDr. Čestmír Čihalík, CSc.

Pomazlení s pejskem je pro geriatrické pacienty blahodárnější než celá medicína

„Kardiologie je úžasný obor, skutečná vítězná medicína, jejíž efekt vidíte prakticky okamžitě. Ale člověk zraje celý život, hodně se toho naučí – a hodně toho s léty i pochopí,“ říká MUDr. Ilja Kotík, proč se čím dám více systematicky věnuje starším, křehkým nemocným. Na sjezdu převzal jako ocenění za svou celoživotní práci čestné členství České kardiologické společnosti.

Ocenění ČKS
Číst
09.05.2022
Hot Lines
Zhlédnout
09.05.2022

Studie EMPULSE

Jaká byla východiska studie EMPULSE s empagliflozinem? Mohla byste ji dát do kontextu s dalšími studiemi s SGLT-2 inhibitory u srdečního selhání?

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
II. Interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny

Studie EMPEROR-Preserved

Na jakou klinickou otázku odpovídala studie EMPEROR-Preserved? Jaký je podle vás její dopad do klinické praxe?

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.,
I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny LF MU

Hot Lines
Zhlédnout
09.05.2022
Kardiologické sestry
Číst
09.05.2022

Všeobecná sestra a TAVI ve FNKV

Ve své přednášce TAVI aneb na co si všeobecná sestra troufne popsaly Ema Buksová a Lenka Nováková z Fakultní nemocnice Vinohrady v Praze postupy na svém domovském pracovišti při výkonu TAVI. Přednáška zazněla na sesterské sekci XXX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti.

Klinické doporučené postupy pro telemedicínu v ošetřovatelství zatím chybí

Výrazný nárůst technologií používaných poskytovateli zdravotních služeb změnil prostředí pro péči o pacienty i způsob poskytování zdravotní péče, uvedla Petra Búřilová z Ústavu zdravotnických věd LF MU Brno ve svém sdělení Rozvoj telemedicíny v ošetřovatelství v souvislosti s pandemií COVID-19 na sesterské sekci XXX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti.

Kardiologické sestry
Číst
09.05.2022
Nové technologie
Zhlédnout
08.05.2022

Twitter je v českém prostředí nedoceněný nástroj

Která ze sociálních sítí má největší potenciál pro odbornou komunikaci v medicíně? Pokud lékař s Twitterem začíná, jak si jej nastavit, aby z něj po odborné stránce získal co nejvíce?

MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Pracovat s mladými je jako postgraduál zadarmo

Během slavnostního zahájení XXX. výročního kongresu České kardiologické společnosti (ČKS) byla v Rotundě brněnského výstaviště mimo jiné předána čestná členství. První oceněnou se stala MUDr. Yvona Hrčková, která od roku 1978 až doposud pracuje na I. interní klinice – kardiologické LF UP a FN Olomouc. „Interna je ten nejkrásnější obor medicíny, který znám,“ uvedla při poděkování.

Číst
09.05.2022
Kardiologické sestry
Zhlédnout
08.05.2022

Všichni řešíme nedostatek sester

Jaká téma se nyní snažíte v rámci výboru Pracovní skupiny kardiologických sester posouvat?
Jak jste spokojená se zájmem o činnost vaší pracovní skupiny? Co to sestře přinese, když se do ní aktivně zapojí?

Mgr. Dagmar Hetclová
předsedkyně Pracovní skupiny kardiologických sester a spřízněných profesí

PragueICU roste a pořád učí, jak dělat věci správně

Po několik let se se svými kolegy věnujete tvorbě a rozvoji vzdělávací platformy PragueICU (www.pragueicu.com). Co vše zde lékaři najdou? Jakou máte zpětnou vazbu od kolegů, jak je tento projekt přijímaný? Jakým směrem byste rádi PragueICU v dalších letech rozvíjeli?

MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Nové technologie
Zhlédnout
09.05.2022
Arytmologie
Zhlédnout
08.05.2022

Radiační zátěž v elektrofyziologii lze snížit k nule

Ve vašem centru se systematicky věnujete snižování skiaskopické zátěže při elektrofyziologických výkonech. Jaké strategie k tomu využíváte?

prof. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D.,
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice

Kdy léčit komorové ektopie

Komorové ektopie bývají zpravidla považovány za relativně benigní problém. Nemusí tak tomu ale být vždy. Který nemocný by měl být kvůli nim sledován, respektive léčen?

prof. MUDr. et Mgr.  Alan Bulava, Ph.D.,
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice

Arytmologie
Zhlédnout
08.05.2022
Srdeční selhání
Zhlédnout
08.05.2022

Co je třeba vědět o amyloidových kardiomyopatiích?

Na kongresu ČKS přednášíte o problematice transthyretinové kardiomyopatie. Co byste zdůraznil jako klíčové?

Doc. MUDr. Jiří Krejčí, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika FN u svaté Anny v Brně

Studie POST 2

V sekci Hot Lines jste hovořil o studii POST 2, která hodnotila midodrin u vasovagální synkopy. Mohl byste shrnout, o co v této studii šlo?

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní a kardiologická klinika FN Ostrava a LF OU

Hot Lines
Zhlédnout
08.05.2022
Sympozium Boehringer Ingelheim
Zhlédnout
08.05.2022

Glifloziny už reálně mění klinickou praxi

Jedním z posledních zlomů u srdečního selhání je nástup lékové skupiny gliflozinů, zatím u nemocných s redukovanou ejekční frakcí. Do jaké míry už tyto léky ovlivňují péči i o české nemocné?

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
předseda České asociace srdečního selhání

Limity stimulace převodního systému

V rámci jednoho z bloků České asociace pro srdeční rytmus proběhla diskuse o tom, zda stimulace převodního systému bude v dohledné době metodou volby pro (téměř) všechny nemocné. Vám připadlo hájit stanovisko, že není. Jaké jsou tedy limity této metody? …

prof. MUDr. et Mgr.  Alan Bulava, Ph.D.,
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice

Arytmologie
Zhlédnout
08.05.2022
Číst
08.05.2022

Srdce se pojí s láskou po staletí

Na programu prvního dne XXX. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti (ČSK) zazněla 8. května 2022 v sekci Historie kardiologie dvě sdělení. Profesor MUDr. Martin Riedel z Mnichova vystoupil s přednáškou Srdce a láska a doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc. se zaměřil na historii elektrokardiografie.

Farmakotapie hypertenze v těhotenství má významná specifika

Jaké jsou hlavní zásady léčby hypertenze v těhotenství? Které lékové skupiny jsou v této klinické situaci indikovány?
Do jaké míry má gestační hypertenze význam pro další prognózu pacientky? Je to podobné jako u gestačního diabetu?

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní a kardiologická klinika FN Ostrava a LF OU

Kardiovaskulární farmakoterapie
Zhlédnout
08.05.2022
Srdeční selhání
Zhlédnout
08.05.2022

HFmrEF a HFpEF očima nových amerických doporučení

V rámci bloku České asociace pro srdeční selhání jste hovořil o srdečním selhání se sníženou a s tzv. mild-range ejekční frakcí. Co důležitého v této oblasti přinášejí nová americká doporučení? Co ještě zajímavého stojí z amerických doporučení za zdůraznění? Přeci jen americké pokyny bývají obecně považované za progresivnější…

Doc. MUDr. Jiří Krejčí, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika FN u svaté Anny v Brně

Co český systém dluží pacientům se srdečním selháním

Nemocných se srdečním selháním stále přibývá. Do jaké míry se daří adekvátně postarat o všechny pacienty s tímto onemocněním?

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
předseda České asociace srdečního selhání

Srdeční selhání
Zhlédnout
08.05.2022
Nové knihy
Zhlédnout
08.05.2022

Bolesti na hrudi ze všech úhlů

Jste jedním z hlavních editorů nové multidisciplinární publikace Bolesti na hrudi. Koncipoval jste její část věnovanou kardiologii. CO bylo hlavní záměrem této práce?

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
přednosta Kardiocentra IKEM

Nejsme „jenom“ sestry

Mgr. Jitka Callerová
Cena Anežky České pro sestru v kardiologii

Ocenění ČKS
Zhlédnout
08.05.2022
Arytmologie
Zhlédnout
08.05.2022

Elektroporace je revoluce především u komplexních substrátů

Na arytmologických sjezdech se v posledních letech skloňuje ve všech pádech termín elektroporace. Mohl byste popsat, kde na základě vašich zkušeností vidíte postavení této metody?

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
přednosta Kardiocentra IKEM

První zkušenosti s ablací splanchnického nervu u srdečního selhání

V rámci sekce To nejlepší z české kardiologie jste prezentoval originální data popisující ablaci splanchnického nervu u nemocných se srdečním selhání. Mohl byste popsat podstatu této metody a vaše první zkušenosti s ní?

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
předseda České asociace srdečního selhání

To nejlepší z české kardiologie
Zhlédnout
08.05.2022
Ocenění ČKS
Zhlédnout
08.05.2022

Kam by mělo směřovat Kardiocentrum IKEM

Na letošním sjezdu převezmete čestné členství ČKS. To je sice příležitost k bilancování, ale určitě je lepší se dívat do budoucna. Nedávno jste se stal přednostou Kardiocentra IKEM. Kam by toto špičkové pracoviště mělo směřovat jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu?

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
přednosta Kardiocentra IKEM

Studie Prague OHCA se pohybovala na hraně možného

Málokdy se dostane české originální akademické studii takového zájmu, jako tomu je v případě Prague OHCA study. Práci publikovali autoři z Všeobecné fakultní nemocnice a Zdravotnické záchranné služby v Praze. Tento tým zaslouží úctu v mnoha ohledech – za odvahu při stanovení základní hypotézy, za ochotu se domluvit a také za vytrvalost. Studie porovnávala standardní a invazivní přístup u nemocných s refrakterní mimonemocniční zástavou, tedy u populace, u níž se pravděpodobnost přežití uvádí v jednotkách procent.

Hot Lines
Číst
08.05.2022
Zhlédnout
08.05.2022

Léčba hypertenze podle nových doporučení pro kardiovaskulární prevenci

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
FN OSTRAVA

Dětskou kardiologii považuji za výjimečný obor

Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D., je specialistou na diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu u dětí. Jeho profesní kariéra je úzce spjata s Dětským kardiocentrem 2. LF UK a FN v Motole, kam nastoupil čtyři roky po jeho založení. Byl svědkem zásadní změny prognózy celé široké skupiny dětských pacientů. Zatímco dříve 70 procent dětí s vrozenou srdeční vadou bez pomoci umíralo do 18 let života, dnes je dlouhodobé přežití dětí s touto diagnózou vyšší než 90 procent. Za svoji práci byl prof. Janoušek na letošním Výročním sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS) oceněn Zlatou medailí profesora Libenského.

Číst
07.05.2022
Zhlédnout
27.04.2022

Pozvánka na bloky PS Kardio35

Co by na sjezdu ČKS neměli vynechat mladí kardiologové?

MUDr. Petr Kala
předseda Pracovní skupiny Kardio35

Kongres ČKS bude pro nás pro všechny

„Výroční kongres je pro nás především vzdělávací platformou v tom nejširším slova smyslu a chceme ho tak zachovat,“ říká předseda České kardiologické společnosti prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., o nadcházejícím XXX. jubilejním sjezdu ČKS.

Číst
25.04.2022
Zhlédnout
31.03.2022

Pozvánka na bloky asociace pro srdeční rytmus

doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
Předseda české asociace pro srdeční rytmus

Pozvánka na bloky akutní kardiologie

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Předseda české asociace akutní kardiologie

Zhlédnout
31.03.2022
Zhlédnout
31.03.2022

Pozvánka na bloky preventivní kardiologie

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Předseda české asociace preventivní kardiologie

Pozvánka na bloky srdečního selhání

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Předseda české asociace srdečního selhání

Zhlédnout
31.03.2022
Zhlédnout
31.03.2022

Pozvánka na bloky Intervenční kardiologie

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
Předseda české asociace intervenční kardiologie

Partner